Maatschappij van Weldadigheid, Frederiksoord

02 februari 2015  |   Ideeënboek   |  
Maatschappij van Weldadigheid


  • Soort tocht : middagtocht; een aansluitende koffietafel of diner is mogelijk.
  • Doelgroep: bewoners van woon- zorgcentra, leden PCOB, ANBO, Zonnebloem etc.
  • Opstapplaats: in overleg.
  • Uit en Thuis: middagtocht: ± 13.00 – ± 18.00 uur.
  • Vervoermiddel: uxe rolstoelvriendelijke bus.
  • Prijs: op aanvraag. Deze reis is inclusief koffie/thee met gebak, gids.

 Omschrijving   

Een rondrit door de Maatschappij van Weldadigheid in de omgeving rond Frederiksoord is een weldaad. U laat zich meenemen in de geschiedenis van het koloniale erfgoed.

De historie ervan voert terug naar 1818. Napoleon heeft ons land berooid achtergelaten. De sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch krijgt van Koning Willem I  carte blanche voor de uitvoering van zijn ambitieuze plannen tot bestrijding van de armoede. Hij stichtte landbouwkolonies die de armen werk, onderdak, zorg en scholing boden. Het koloniegebied bij Frederiksoord is een blijvende herinnering aan deze nobele strijder.

Het idee van Van den Bosch vond internationaal navolging en wordt ook wel gezien als de basis van onze verzorgingsstaat.

De stichting maatschappij van Weldadigheid zet zich in voor behoud van dit culturele erfgoed, dat als zodanig ook is aangemeld voor de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Met de bus rijdt u door dit historische gebied, waarin nog veel herinnert aan de kolonietijd. Een gids vertelt u over de geschiedenis van dit erfgoed en wijst u op de bezienswaardigheden.

Naar wens is deze middagtocht uit te breiden met een koffietafel of diner in restaurant Jachtlust in Doldersum.

Zorgreizen op maat

Ons bedrijf verzorgt prachtige reizen op maat voor mensen die minder goed te been zijn of moeite hebben om te reizen.

Lees meer

Afspraak maken?

Onze mensen zijn telefonisch en via de contactpagina bereikbaar om vragen te beantwoorden of een afspraak te maken.

Neem gerust contact op.

Referenties

"We hebben zo genoten van onze reis we nu alweer kriebels hebben om te reizen!"
Mevr. de Boer - Witmarsum

Bekijk alle referenties.

Adresgegevens

Zorgreizen op maat
Ds. van Eyck van Heslingastraat 26
9041 EH Berltsum / Berlikum
Tel: 0518 - 46 11 60
Mob: 06 - 23 10 9690
info@zorgreizenopmaat.nl
Zorgreizenopmaat.nl is een dienst van Greidanus Transport en Logistiekdiensten.